Find din lokale håndværker her:

Der er flere fordele ved at vælge en lokal kloakmester!

Lokale kloakmestre kan ofte reagere hurtigere på henvendelser og akutte problemer, da de er tættere på og har et mere fleksibelt tidsrum til at håndtere kritiske situationer.

Vis flere kloakmestere >


Kloakarbejde udføres af kviltetsbevidste kloakmestrer

Stopper kloakken jævnligt til er det et sikkert tegn på, at der er noget galt. Måske er der tale om en et brud eller en større sætning, som skal repareres. Husk at reperation af  en kloak, skal udføres af en autoriseret kloakmester, det kræver loven.
En kloak skal kun højtryksspules hvis der er noget galt med den, ellers ikke,kloakken er konstrueret således at den er selvrensende.
Du bør selv sørge for vedligeholdelse af dine afløb, gulvafløb og regelmæssigt rense dine vandlåse og tagrender. En aut. kloakmester ser kloakledningerne igennem med et TV-Inspektionskamera og derved istand til at finde fejl og evt. brud på de eksisterende afløbsledninger. Med de vejrforandringer vi har i dag kan det være en god ide at få monteret en højtvandslukker så du undgår vandskade i kælderen efter skybrud.
Rotter i kloaksystemet indikere et brud på kloaknettet og du bør hurtigst muligt kontakte en aut. kloakmester. 

Korrekt udført kloak arbejde

I denne sammnhæng sørger din autoriserede kloakmester i Lejre også for at holde rørsystemerne rene, hvilket klares med spuling, i nogle situationer kan det være nødvendigt at fjerne trærødder, der spærrer for passage. Beskadigede rør eller brønde skal repareres eller helt udskiftes. 
En autoriseret kloakmester kan påtage sig alle disse opgaver og flere endnu, med henblik på at vedligeholde og renovere etablerede kloaksystemer. Kunden har garanti for, at arbejdet udføres korrekt og efter reglerne, sådan at der ikke efterfølgende opstår problemer med kontrolmyndigheden

Jævnligt tilstopning af kloakken

Stopper kloakken jævnligt til er det et sikkert tegn på, at der er noget galt. 
Måske er der et brud eller en større sætning, som skal repareres.
Husk at reperation af en kloak, skal udføres af en autoriseret kloakmester fra Lejre, det kræver loven.

Bestemte opgaver med en Aut. kloakmester.

At din kloakmester er autoriseret, betyder, at han har certifikat til at udføre bestemte arbejdsopgaver, der netop kræver en autoriseret kloakmester. 
En autoriseret kloakmester giver dig således sikkerhed for, at kloakarbejdet udføres lovligt. 
Myndighederne fører kontrol med dele af kloakarbejdet, hvor det desuden er nødvendigt at ansøge om tilladelse til arbejdets udførelse.

Lokal Kloakmester  

Kloakmesteren er din redning, når toilettet strejker, og problemet kan ofte afhjælpes med en spuling.
Men stikker det dybere, er det godt, at en kloakmester har gjort sig til specialist i den underjordiske infrastruktur.
Han ved alt om rør- og pumpesystemer, ledninger, skadedyrsbekæmpelse og tv-inspektioner.
Et stoppet afløb er ingenting.

Ansøgning og godkendelse

På tilsvarende måde vil de fleste nyanlæg i reglen kræve godkendelse af Kommune, og her klarer den autoriserede kloakmester gerne alle ansøgninger, godkendelser og efterfølgende færdigmelding til den kommunale bygningsmyndighed.
Altså kan kunden overlade papirarbejdet til den autoriserede kloakmester og samtidig føle sig rolig ved hele processen.

Kloakmester er specialisten

Kloakmesteren er din redning, når toilettet strejker, og problemet kan ofte afhjælpes med en spuling. 
Men stikker det dybere, er det godt, at en kloakmester har gjort sig til specialist i den underjordiske infrastruktur. 
Han ved alt om rør- og pumpesystemer, ledninger, skadedyrsbekæmpelse og tv-inspektioner.
Et stoppet afløb er ingenting.
Nyanlæg af kloakker, vedligehold, udbygning af anlæg osv. foretages bedst og mest effektivt af en autoriseret kloakmester.
At din kloakmester er autoriseret, betyder, at han har certifikat til at udføre bestemte arbejdsopgaver, der netop kræver en autoriseret kloakmester. 
En autoriseret kloakmester giver således kunden sikkerhed for, at kloakarbejdet udføres lovligt. 

Det er en god idé at få inspiceret kloakken - før du køber nyt hus

Fejl og mangler på en kloak kan være ret dyre at udbedre, og det kan give store skader på boligen. 
Skaderne skal udføres af en aut. kloakmester.
Desuden er udgifterne ikke altid dækket af ejerskifteforsikring eller røreskadeforsikring.

Er din bolig sikret mod de voldsomme regnskyl?

Med de vejrforandringer vi har i dag kan det være en god ide at få monteret en højtvandslukker så du undgår vandskade i kælderen efter skybrud.
Med de store og pludselige mængder regnvand, der kommer ved de kraftige og hyppigere regnskyl, kan der ske store skader på din bolig, som koster rigtig mange penge. 
Flere forsikringselskaber er begyndt at forlange, at du som boligejer selv gør noget for at sikre dine kloakker.

Om Autoriseret Kloakmester 

En autoriseret kloakmester er en professionel, der har gennemgået en uddannelse og har opnået autorisation fra myndighederne til at udføre arbejde på kloaksystemer og afløb.
Udover de opgaver, en kloakmester udfører, kan en autoriseret kloakmester også udføre opgaver, der kræver en autorisation, såsom installation og reparation af brønde, tilslutning til offentlige kloaksystemer og kontrol af private kloaksystemer. 
En autoriseret kloakmester er i stand til at udføre alle former for arbejde på kloaksystemer, lige fra mindre reparationer og vedligeholdelse til større installationsprojekter.
De har også erfaring med at arbejde med forskellige typer materialer, såsom PVC, beton og støbejernsrør.
Kloakmesteren kan også håndtere opgaver som rensning af kloaksystemer og fjernelse af blokeringer og tilstopninger i kloakrør. 
De er i stand til at diagnosticere og løse problemer i kloaksystemet ved hjælp af forskellige værktøjer og teknologier, såsom CCTV-kameraer, trykprøver og røgtests.
En autoriseret kloakmester er ansvarlig for at sikre, at kloaksystemet fungerer korrekt og effektivt, og at alle relevante regler og forskrifter overholdes. De kan også yde rådgivning til kunder om, hvordan man vedligeholder og plejer deres kloaksystemer for at undgå fremtidige problemer.
Da kloakarbejde kan indebære arbejde med farlige stoffer og kemikalier, er sikkerhed en vigtig del af en autoriseret kloakmesters arbejde.
De skal have den nødvendige viden og uddannelse til at håndtere disse farer sikkert og effektivt. En autoriseret kloakmester kan arbejde selvstændigt eller som en del af et team, og de kan være ansat af kommuner, entreprenører, boligforeninger og private kunder.
Deres arbejde er vigtigt for at opretholde et velfungerende og sundt samfund og sikre, at kloaksystemet fungerer optimalt for alle.
Med de vejrforandringer vi har i dag kan det være en god ide at få monteret en højtvandslukker så du undgår vandskade i kælderen efter skybrud.
Rotter i kloaksystemet indikere et brud på kloaknettet og du bør hurtigst muligt kontakte en aut. kloakmester. 

Fejlfinding og renovering

Opgaverne indenfor kloakering er mange, både når det gælder nyanlæg og reparation. 
At få spildevand ledt væk fra bygningen er naturligvis en central del af kloakarbejdet, og rørføring er her væsentligt. 
Men det kan også dreje sig om beskyttelse af ejendommen for eksempel ved at anlægge dræn, og der skal udføres vedligeholdelsesarbejde eksempelvis ved rensning af brønde og rør.
Opstår der problemer med systemet, skal der ledes efter fejl, og det er normalt at anvende videokamera for at undersøge rørsystemet.
Den autoriserede kloakmester er fagmand og kan vurdere problemet, finde den rigtige løsning og udføre det påkrævede arbejde.
Et kloakfirma udfører arbejde relateret til kloaksystemer og afløbssystemer. Kloakmesterens primære opgave er at installere, vedligeholde og reparere kloakrør og afløbssystemer. 
Nogle specifikke opgaver, som en kloakmester kan udføre, omfatter:

Kloakinstallation:

En kloakmester er ansvarlig for at installere nye kloakrør og afløbssystemer i boliger, erhvervsejendomme og offentlige bygninger. Dette inkluderer at grave grøfter, lægge rør, forbinde kloakledninger til det offentlige kloaksystem og sikre korrekt afløb. 
Reparation og vedligeholdelse:
Kloakmesteren udfører inspektioner for at identificere eventuelle problemer i kloaksystemet, såsom tilstopninger, lækager eller brud. De foretager reparationer, udskiftninger eller rengøring af kloakrør for at genoprette optimal funktion.
Kloakering - Udbyggelse af kloak - Kloakseparering - Regnvand - Spildevand - Dræn - Septiktank - Nedsivningsanlæg - Minirensningsanlæg